Chi tiết

Liên hệ

Số 5, đường Trương Công Định, phường 14, quận Tân Bình, Tp.HCM

: 0913.007.877    0283.811.9077

info.congtyboba@gmail.com

Ý kiến khách hàng

Quản lý chất lượng, giám sát.

Là quá trình ảnh hưởng đến khả năng hiển thị của một trang web hoặc một trang web trong không lương một công cụ tìm kiếm kết quả thường được gọi là "tự nhiên", "hữu cơ" hay "kiếm được" kết quả. Nói chung, trước đó (hoặc cao hơn xếp hạng trên trang kết quả tìm kiếm), và thường xuyên hơn một trang web xuất hiện trong danh sách kết quả tìm kiếm, du khách nhiều hơn nó sẽ nhận được từ người sử dụng các công cụ tìm kiếm. SEO có thể nhắm mục tiêu các loại tìm kiếm, bao gồm cả tìm kiếm hình ảnh, tìm kiếm địa phương, tìm kiếm video, tìm kiếm học thuật, tìm kiếm tin tức và công cụ tìm kiếm dọc ngành công nghiệp cụ thể.