Phối cảnh góc

Phối cảnh chính diện

Phối cảnh mặt bên

Phối cảnh hiên trước

 

Một số hình ảnh khi hoàn thiện